Bestuur

Ook c.k.v. Oranje Wit heeft een bestuur. Het bestuur bestaat uit allemaal voorzitters van andere commissies. Deze mensen worden benoemd door de leden en zijn verantwoordelijk voor het intern besturen van onze vereniging, maar ook vertegenwoordigen ze onze club extern. 

De bestuurlijke functies zijn bij c.k.v. Oranje Wit onderverdeeld in hoofdbestuur en operationeel bestuur.

Hoofdbestuur (Statutair Bestuur)

Het bestuur vergadert doorgaans iedere maand en dit jaar bestaat het hoofdbestuur van c.k.v. Oranje Wit uit de volgende leden.

Functie Naam Contact
Voorzitter Bert Seevinck voorzitter@ckvoranjewit.nl
Secretaris Angelique Bras secretaris@ckvoranjewit.nl
Penningmeester Arjan Noels penningmeester@ckvoranjewit.nl
Bestuurslid Korfbaltechnisch Beleid Arthyn Muller

 

Operationeel Bestuur

Het operationeel bestuur wordt vertegenwoordigd door de verschillende commissies.

Functie of commissie vertegenwoordiger Naam Contact
Voorzitter Bart van der Brugge
Bestuurs-assistent Kim Ardon
Vrijwilligerscommissie Merel van Gurp vrijwilligerszaken.ckvoranjewit@gmail.com
Technische commissie Arthyn Muller tc@ckvoranjewit.nl
Communicatie commissie Dorien in ’t Veld communicatie.ckvoranjewit@gmail.com
Korfbal organisatorisch René ’t Jong tc@ckvoranjewit.nl
Financieel Frits Barendregt declaraties@ckvoranjewit.nl
Sponsorcommissie Rob Ardon sponsor@ckvoranjewit.nl
Kantine commissie Thomas Isarin kantine.ckvoranjewit@gmail.com

Daarnaast onderhouden de bestuursleden nauw contact met de diverse commissies binnen de vereniging. De secretaris houdt ook contact met de KNKV en iedereen buiten de vereniging. De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. De uitvoering hiervan wordt ingevuld door Evelien Sterk en Fiedith Chaigneau. Het bestuur is bereikbaar via de secretaris of de voorzitter maar je kunt ons natuurlijk ook altijd even aanspreken op c.k.v. Oranje Wit!