Bestuur

Ook c.k.v. Oranje Wit heeft een bestuur. Het bestuur bestaat uit allemaal voorzitters van andere commissies. Deze mensen worden benoemd door de leden en zijn verantwoordelijk voor het intern besturen van onze vereniging, maar ook vertegenwoordigen ze onze club extern. 

De bestuurlijke functies zijn bij c.k.v. Oranje Wit onderverdeeld in hoofdbestuur en operationeel bestuur.

Hoofdbestuur (Statutair Bestuur)

Het bestuur vergadert doorgaans iedere maand en dit jaar bestaat het hoofdbestuur van c.k.v. Oranje Wit uit de volgende leden.

Functie Naam Contact
Voorzitter Bert Seevinck voorzitter@ckvoranjewit.nl
Secretaris Jamilla Rabhi secretaris@ckvoranjewit.nl
Penningmeester Arjan Noels penningmeester@ckvoranjewit.nl
Bestuurslid Korfbaltechnisch Beleid vacature
Algemeen bestuurslid Arthyn Muller

 

Operationeel Bestuur

Het operationeel bestuur wordt vertegenwoordigd door de verschillende commissies.

Functie of commissie vertegenwoordiger Naam Contact
Voorzitter (interim) Rob Ardon
Bestuursassistent Kim Ardon
Vrijwilligerscommissie Tim Groeneweg vrijwilligerszaken.ckvoranjewit@gmail.com
Korfbal organisatorisch en korfbal technisch René ’t Jong tc@ckvoranjewit.nl
Communicatie commissie Dorien in ’t Veld communicatie.ckvoranjewit@gmail.com
Financieel Frits Barendregt declaraties@ckvoranjewit.nl
Sponsorcommissie Rob Ardon sponsor@ckvoranjewit.nl
Kantine commissie Thomas Isarin kantine.ckvoranjewit@gmail.com
Verenigingsleven Merel van Gurp

 

Daarnaast onderhouden de bestuursleden nauw contact met de diverse commissies binnen de vereniging. De secretaris houdt ook contact met de KNKV en iedereen buiten de vereniging. De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. De uitvoering hiervan wordt ingevuld door Fiedith Chaigneau. Het bestuur is bereikbaar via de secretaris of de voorzitter maar je kunt ons natuurlijk ook altijd even aanspreken op c.k.v. Oranje Wit!