Penningmeester

Binnen onze vereniging is de penningmeester verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële zaken. Hierbij wordt deze ondersteund door het financieel team. Dat laatste draagt zorg voor het inboeken van alle facturen en kasstaten in de boekhouding en uiteraard ook voor het uitgaande betalingsverkeer. De penningmeester legt verantwoording af aan het bestuur en is samen met enkele leden van het financieel team bevoegd betalingen te akkoorden en uit te voeren.
De kascommissie wordt door de ledenvergadering gekozen en bestaat uit 2 leden van onze vereniging. Ieder jaar wordt er 1 van de 2 vervangen. Zij dragen zorg voor de controle op de financiële administratie en dragen desgewenst adviezen aan voor verbeteringen in de financiële huishouding van onze vereniging. In de ALV brengen zij verslag uit over de boekhouding van het voorgaande verenigingsjaar.
Mocht u vragen hebben omtrent financiën dan kunt u contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@ckvoranjewit.nl). Heeft u kosten gemaakt voor de vereniging? Dan kunt u deze declareren, door het declaratieformulier op deze pagina te downloaden, in te vullen en samen met de bonnen op te sturen naar declaraties@ckvoranjewit.nl