Vrijwilligersbeleid

Onder verenigingswerk verstaan we een aantal taken die verwacht worden van leden en ouders van leden. Het is een vanzelfsprekendheid dat deze taken worden vervuld. Het verenigingswerk hangt samen met de behoeften van de vereniging hier kunnen per seizoen wijzigingen in plaats vinden.  Een ieder dient zijn uren te verdelen over het seizoen: ¼ 1ste helft veld, ½ zaal en ¼ 2de helft veld.

Vrijwilligerswerk
Naast het verenigingswerk kent c.k.v. Oranje Wit een grote groep leden die vrijwilligerswerk uitvoert. Het gaat dan om training geven, teams begeleiden, de organisatie en inkoop van de kantine, het fluiten van wedstrijden, het deelnemen in het bestuur en commissies, enzovoorts. Het zijn een aantal voorbeelden van activiteiten die door vrijwilligers worden gedaan. Onze leden zetten zich in voor verenigingswerk én vrijwilligerswerk omdat zij daar voldoening uit halen, kunnen groeien in een functie, omdat ze willen bijdragen aan het grotere geheel van de club én om samen iets voor elkaar te krijgen! Zo vormen we binnen Oranje Wit met elkaar een team. De vrijwillige inzet van onze leden maakt het mogelijk om samen plezier te hebben en actief te zijn in de teamsport korfbal.

Uitleg InzetRooster
Veel verenigings- en vrijwilligerstaken kan je zelf inplannen via InzetRooster. Elke keer krijg je vanuit het systeem op tijd een e-mail met daarin alle informatie rondom de inschrijfperiodes. Mocht je jezelf niet indelen dan word je ingedeeld door de vereniging. De gebruikershandleiding kan je hier terugvinden.

Categorie Bardienst Fluiten Zaalwacht Rijden DEF activiteit
Senioren 20 uur 3 a 4 1 Onderling n.v.t.
Midweek & Recreanten 8 uur 1 n.v.t. Onderling n.v.t.
Algemeen reserve 8 uur n.v.t. n.v.t. n.v.t.
A & B leden vanaf 18 jr 3 1 (enkel A’s) n.v.t. 1
Ouders van jeugdleden 10 uur n.v.t. 1 4 a 5 n.v.t.
Vrijstelling
Mocht je 25 uur of meer vrijwilligerswerk (zie definitie hieronder) uitvoeren, dan word je vrijgesteld van de bardiensten. Dit geldt voor alle categorieën. Vrijwilligerszaken krijgt de vrijstellingen door van de andere commissies en werkgroepen. Elk jaar inventariseren we dit opnieuw.
Scheidsrechters zijn er altijd nodig, hier valt dus geen vrijstelling voor te behalen. Uiteraard kan je wel onderling ruilen, bijvoorbeeld een bardienst tegen een fluitwedstrijd.