Vrijwilligers zaken

Vrijwilligerszaken is een commissie die alles regelt omtrent vrijwilligers. Elke commissielid heeft zijn/haar eigen verantwoordelijk. Hieronder staan deze uitgelegd en beschreven. Als je vragen hebt kun je ons aanspreken op c.k.v. Oranje Wit.

De vrijwilligers zaken is een commissie die zich breed inzet binnen de vereniging. Heeft u vragen over een van deze onderwerpen? mail dan naar: vrijwilligerszaken.ckvoranjewit@gmail.com of contact de verantwoordelijke persoon. Wil je een kaartje sturen voor de lief en leed? Stuur dan een mailtje naar bovengenoemd mailadres met de naam en adresgegevens van deze persoon.

Voorzitter & Secretaris
De vrijwilligers zaken heeft verschillende taken, welke uiteraard samenhangen met de verschillende vakgebieden en verantwoordelijkheden. Zo zorgt de Voorzitter voor verbinding met het bestuur en andere commissies om de behoeftes van de vereniging in kaart te brengen en deze binnen de vrijwilligers zaken uit te zetten.
Beheer en continuïteit
Een grote wens vanuit het bestuur is het verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan haar vrijwilligers. Op deze manier wil c.k.v. Oranje Wit zorgdragen voor een veilige omgeving van haar leden. Dit onderdeel valt onder beheer en continuïteit in samenwerking met de vertrouwenspersonen.
Vrijwilligerswerving
Daarnaast is en blijft vrijwilligerswerving van groot belang om ervoor te zorgen dat zich voldoende vrijwilligers blijven aanmelden die hun steentje kunnen bijdragen aan c.k.v. Oranje Wit.
Lief en leed
Als laatste staat vrijwilligers zaken ook voor persoonlijke aandacht naar de leden en vrijwilligers van c.k.v. Oranje Wit. Lief en leed zorgt ervoor dat er een kaartje of bloemetje wordt gestuurd bij geboorte, huwelijk, overlijden en in het geval van een ernstige blessure (minimaal 6 weken uit de running).
Opleiding en cursussen
Om c.k.v. Oranje Wit professioneler te maken is het belangrijk dat leden en vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken worden er meer opleidingen georganiseerd door c.k.v. Oranje Wit. Dit kan gaan om scheidsrechters cursussen maar ook om een cursus om plaats te kunnen nemen aan de jurytafel. De eerste scheidsrechters cursussen hebben aan het begin van het seizoen plaats gevonden en waren een groot succes!
Vrijwilligersadministratie (Inzetrooster)
Zoals bekend, is c.k.v. Oranje Wit sinds seizoen 2016-2017 overgestapt op een andere manier van invulling van verenigingswerk en vrijwilligerswerk. De team verplichtingen zijn komen te vervallen en daarvoor in de plaats zijn de verplichtingen nu op individueel niveau. Om dit zo efficiënt mogelijk in te delen is het Inzetrooster opgezet. Inzetrooster kan alleen goed functioneren wanneer alles administratief in orde is. Ook hier draagt vrijwilligers zaken zorg voor.