Sponsor worden?

c.k.v. Oranje Wit is een Korfbalvereniging met als motto: c.k.v. Oranje Wit combineert “prestatie & plezier” voor jong & oud.

De omvang van de vereniging
c.k.v. Oranje Wit is een grote club met ruim 650 leden, twee sporthallen, twee speelvelden en een grote kantine. Ook is er een biljartvereniging binnen de accommodatie. Jaarlijks bezoeken duizenden mensen de accommodatie van c.k.v. Oranje Wit.

Prestatie
c.k.v. Oranje Wit streeft ernaar om sporters van jong tot oud topsport te kunnen laten bedrijven en slaagt hier uitstekend in. Maar naast topkorfbal is de breedtesport een belangrijke pijler. Vaak zijn het juist de breedtesporters die het mogelijk maken dat de speerpuntteams tot topprestaties komen.

Plezier
c.k.v. Oranje Wit staat niet alleen voor (top-)korfbal. Er wordt ook Biljart beoefend en tevens biedt de club tal van activiteiten, zoals feesten (van jong tot oud), toernooien en andere activiteiten (zoals de game-avond en een dartavond, etc.) en kampen. Alle activiteiten worden door vrijwilligers georganiseerd!

Financiële middelen
c.k.v. Oranje Wit heeft een gezond financieel beleid. Naast de normale inkomsten, zoals contributie, kantineomzet en inkomsten voor oud papier, worden er ook extra inkomsten gegenereerd om goede faciliteiten te creëren om het beoefenen van topkorfbal en breedtesport mogelijk te maken. c.k.v. Oranje Wit prijst zich daarom gelukkig met een groot aantal trouwe sponsoren, die de club een warm hart toedragen.

Sponsoring: Wat zit er voor U in?
Sponsoring werkt twee kanten op: Leden kunnen bij de sponsoren vaak voordelig hun inkopen doen. Maar sponsors kunnen ook aanwezig zijn bij de wedstrijden, bijvoorbeeld thuiswedstrijden van het 1e team, of bij evenementen. Zo leren zij elkaar op ontspannen wijze kennen, wat regelmatig leidt tot zakelijke afspraken of samenwerking.

Maar de sponsors krijgen ook meer naamsbekendheid doordat er veel meer mensen gebruik maken van de accommodatie van c.k.v. Oranje Wit. Want niet alleen leden, maar ook ouders, tegenstanders, toeschouwers, of beoefenaars van andere sporten waarvoor de accommodatie regelmatig beschikbaar wordt gesteld, betreden regelmatig de accommodatie van c.k.v. Oranje Wit, waar zij op veel verschillende manieren met de namen van de sponsors geconfronteerd worden. Op deze manier betreden vele duizenden personen jaarlijks de sporthallen, tribunes en kantine van c.k.v. Oranje Wit.

Jaarlijks wordt voor sponsors een Sponsoravond georganiseerd, alsmede een speciaal Bedrijven-Korfbaltoernooi, dat een uitgelezen kans is voor de medewerkers van sponsorende bedrijven om kennis te maken met de Korfbalsport.

Interesse?
c.k.v. Oranje Wit biedt veel mogelijkheden voor sponsoring, zoals:

  • Teamsponsoring (u koppelt de naam van uw bedrijf aan een team);
  • Reclamebord langs het hoofdveld zowel buiten als binnen (2 eigen sporthallen);
  • Adverteren middels een banner in het clubblad of op de website;
  • Adverteren via beeldschermen (narrowcasting).
  • Een combinatie van bovengenoemde mogelijkheden.

Maar ook een bijdrage in de vorm van materiaal of het verlenen van korting aan leden van c.k.v. Oranje Wit zijn bespreekbare sponsormogelijkheden. Indien u meer informatie wenst en/of interesse heeft, neemt u dan contact op met de sponsorcommissie via het mailadres: sponsor@ckvoranjewit.nl.