Oranje Goud

Wat is Oranje Goud?
In het jaar 2000 is Oranje Goud opgezet als spaarpotje voor het 75-jarig jubileum van c.k.v. Oranje Wit, dat in 2001 gevierd zou worden. Ieder jaar steunen de deelnemers van Oranje Goud de club met vastgesteld bedrag. Deze opbrengst wordt gebruikt voor een specifiek doel. Zo zijn onder andere de banken rond kunstgrasveld 1, de verbouwing van de kantine en de muziekinstallatie mogelijk gemaakt door Oranje Goud.

Oranje Goud is voor iedereen die c.k.v. Oranje Wit een warm hart toedraagt.

Wat is de inleg van Oranje Goud?
De deelnemers betalen eenmaal per jaar een bedrag dat overeenkomt met de leeftijd van c.k.v. Oranje Wit. Bij de start in 2000 bestond c.k.v. Oranje Wit 74 jaar en betaalden we nog met guldens. De deelnemers betaalden toen dus 74 gulden. In 2020 bestaat de club 94 jaar. Omgerekend naar euro’s is de bijdrage in 2020 € 42,65. We kijken vooruit naar ons 100-jarig jubileum. In dat jaar is de bijdrage 100 gulden ofwel € 45,38.

Hoe kan ik meedoen?
Via onderstaande knop stuur je een email naar de ledenadministratie. Vermeld daarin je naam en contactgegevens.

c.k.v. Oranje Wit kan alle steun goed gebruiken. Doe je mee? Mail ons en schrijf je in via de knop!