Sponsor commissie

c.k.v. Oranje Wit kan alleen maar bestaan als er tegenover de kosten die de club maakt ook inkomsten staan. Inkomsten komen hoofdzakelijk binnen via de contributies, maar er zijn ook andere inkomsten die nodig zijn om de club te kunnen laten voortbestaan.

Een van die inkomstenbronnen is de sponsoromzet, de Sponsorcommissie is hier verantwoordelijk voor. Naast het werven van sponsors zorgt de commissie er natuurlijk ook voor dat afspraken die met sponsors gemaakt worden ook worden nagekomen. Daarnaast verzorgd de sponsorcommissie ook de administratie sponsorafspraken, contracten en de facturering van de sponsoromzet.

De sponsorcommissie werft sponsors, maar bedenkt ook acties om extra sponsorinkomsten te kunnen genereren of sponsors extra toegevoegde waarde te bieden voor hun sponsorschap. Als jij sponsors kent die willen sponsoren, of je hebt goede ideeën voor een leuke actie of sponsoractiviteit, schroom dan niet om een van ons aan te spreken of  stuur ons even een e-mailtje. sponsor@ckvoranjewit.nl

Alle leden van de Sponsorcommissie bemoeien zich met het algemene beleid van de commissie zelf. Maar elk afzonderlijk hebben ze ook een eigen verantwoordelijkheid:

Voorzitter
Henk is voorzitter. De functie waarvan de anderen vinden dat hij het minste schade kan aanrichten… Henk is een binder en stimulator, maar snapt verder weinig van korfbal. De commissie houdt hem daarom liever wat op de achtergrond, maar zet hem graag in als er even orde op zaken gesteld moet worden. Want daar is hij goed in. - Henk van der Brugge
Social media
In de huidige tijd kan de commissie niet meer zonder digitale communicatiemiddelen. Bas heeft bij uitstek verstand van die materie en is dus verantwoordelijk voor onze publicaties op de website, op het Narrowcasting-systeem (beeldschermen in gang en kantine) en ook voor de sponsornieuwsbrief, die momenteel in de maak is. - Bas de Jong
Organisatie
Naast dat Mirjam meedenkt over alle vraagstukken die de sponsorcommissie bezighouden is zij sinds kort ook verantwoordelijk voor de organisatie van acties van de sponsorcommissie. - Mirjam Noordam
Werving van nieuwe sponsoren
Leo is samen met Bo en Rob verantwoordelijk voor het werven van nieuwe sponsors (New Business) en voor het onderhouden van contacten met bestaande sponsors. - Leo Mans
Werving van nieuwe sponsoren
Rob is een van de langstzittende commissieleden. Hij kent zoveel ondernemers in de regio dat het bijna vanzelfsprekend is dat hij het werven van nieuwe sponsors op zich neemt. Hij doet dat overigens samen met Leo Mans en Bo Oppe. Met elkaar onderhouden zij ook de contacten met de bestaande sponsors. - Rob Ardon
Werving van nieuwe sponsoren
Bo het nieuwste lid van de Sponsorcommissie en is samen met Leo en Rob verantwoordelijk voor het werven van nieuwe sponsors (New Business) en voor het onderhouden van contacten met bestaande sponsors. – Bo Oppe
Administratie
Lieke is goed in het administreren van alle afspraken en facturering. Zij is dan ook verantwoordelijk voor het administratieve hart van de commissie. - Lieke Ploeg
Organisatie
Naast dat Mirjam meedenkt over alle vraagstukken die de sponsorcommissie bezighouden is zij sinds kort ook verantwoordelijk voor de organisatie van acties van de sponsorcommissie. - Mirjam Noordam