Vertrouwens Contact Personen

Even voorstellen:
Wij zijn jouw/uw Vertrouwens Contact Personen (VCP), Debita Zwanenburg en Martine Nobel. Wij hebben jarenlange ervaring in het onderwijs (Debita) en in de jeugdzorg (Martine) en zijn zowel binnen als buiten de vereniging een geolied team. Wij hebben beiden jarenlang gekorfbald bij c.k.v. Oranje Wit en hadden samen 10 jaar lang de leiding over E1. Inmiddels korfballen Debita haar beide kinderen bij c.k.v. Oranje Wit en Martine haar oudste dochter.

Voor wie is een VCP?
Voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag binnen c.k.v. Oranje Wit. Voor alle leden, ouders, supporters, toeschouwers, bestuur, kaderleden en vrijwilligers.

Voor wat?
De Vertrouwens Contact Persoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. We bieden een luisterend oor, geven raad en advies en verwijzen door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Privacy
Elk incident wordt geanonimiseerd met het bestuur besproken, omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen. De vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.

Taken van een VCP
1. Eerste opvang/aanspreekpunt
2. Door verwijzen
3. Preventie activiteiten

Contact gegevens van de VCP:
Debita:  06- 20 25 50 46
Martine: 06- 14 63 74 15
vcp@ckvoranjewit.nl