Regels accommodatie

Regels gebruik accommodatie (hallen én overige delen) door C.K.V. Oranje Wit als vereniging én door individuele leden

Door de vereniging c.k.v. Oranje Wit (hierna: de vereniging) én door individuele gebruikers (hierna: de leden) wordt gebruik gemaakt van (delen van) de accommodatie van de stichting c.k.v. Oranje Wit hal (hierna: de stichting).
Voor dit gebruik zijn regels en afspraken nodig om het gebruik te reguleren en de accommodatie te beheren.

Onder de accommodatie wordt verstaan:

 1. Sporthal 1 – grenzend aan de kantine,
 2. Sporthal 2 – grenzend aan de kleedkamers,
 3. Kunstgrasveld 1 – in het zicht van de kantine,
 4. Kunstgrasveld 2 – naast sporthal 2,
 5. Grasveld – naast sporthal 2,
 6. De kantine,
 7. De keuken van de kantine,
 8. De bestuurskamer,
 9. De biljartruimte,
 10. De kleedkamers (3 t/m 8),
 11. De verzorgings- en bespreekruimte van de selectieteams,
 12. De bespreekruimte van de overige teams,
 13. Alle overige ruimtes die als opslag/doorgang kunnen dienen
 14. Het buitenterras.

Het buitendeel van de accommodatie is te allen tijde te gebruiken door de leden én niet-leden. Dit komt omdat het buitendeel niet af te sluiten is voor publiek. De stichting moet hierbij uitgaan dat de mensen zich gedragen volgens de normen en waarden waar zowel de stichting als de vereniging voor staan.

Voor het gebruik van de gehele accommodatie geldt het volgende:

 • De stichting moet altijd op de hoogte zijn van de (georganiseerde) activiteiten die ontplooid worden in en om de accommodatie
  Dit om eventuele afstemming tussen de diverse activiteiten te kunnen coördineren.
 • Gebruik van die delen van de accommodatie waarbij sprake kan zijn van impact op het gebruik door andere gebruikers of andere delen van de accommodatie moeten gemeld worden bij de stichting
 • Het wedstrijdprogramma én het trainingsschema is leidend voor de algehele openstelling van de accommodatie

Voor de hallen en (kunst)grasvelden (indien verlichting nodig) geldt dat de uren buiten de wedstrijd- en training suren moet aangevraagd/gemeld worden bij de stichting (via verhuursporthal@ckvoranjewit.nl). Dit geldt ook voor de trainingsuren die incidenteel worden teruggegeven door TC en/of trainers. Voor het gebruik van de hal(len) buiten de verenigingsuren om wordt een huurprijs gerekend. Na schriftelijke akkoord op de huurprijs door huurder, zal door de stichting akkoord geven op de verhuur.

De (opslag)ruimtes die specifiek voor commissies beschikbaar zijn, zijn te allen tijde beschikbaar voor de desbetreffende commissies (uiteraard dient bij gemeenschappelijk gebruik van 1 ruimte wel afstemming onderling te zijn. Het gaat hierbij om de: kledingcommissie, supporterscommissie, feestcommissie, kamp/ABC commissie, Puko, verfploeg, kantine commissie. Van de genoemde commissies hebben personen een toegangspas van de accommodatie én een sleutel van hun eigen ruimte.

Wij verwachten van de vereniging dat zij op de hoogte is van de regels en dat zij zorgt dat haar leden op de hoogte (kunnen) zijn van de regels.