Afgelopen 10 jaar (!) hebben Marja en André Schram ontzettend veel werk verricht voor de Scheidsrechterscommissie. De afgelopen 10 jaar stonden er door Marja en André elke week weer scheidsrechters op het veld voor alle breedtekorfbal wedstrijden. Afgelopen periode hebben ze beide aangegeven aan het eind van het seizoen te stoppen met hun vrijwilligerstaken. Onder andere via deze weg wil ik ze ontzettend bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren, petje af! Mocht je ze toevallig voorbij zien komen op straat (of hopelijk straks op het veld), geef ze een compliment en bedank ze voor hun inzet.

Afgelopen jaren waren er al meerdere vacante posities in de Scheidsrechterscommissie. Door het stoppen van Marja en André zijn op dit moment alle posities vacant. Voor de vereniging is deze commissie van essentieel belang, omdat een wedstrijd alleen kan starten als er een scheidsrechter aanwezig is. Als de vereniging geen scheidsrechters regelt wordt er vanuit het KNKV een boete opgelegd. In het kort komt het erop neer dat de Scheidsrechterscommissie verantwoordelijk is voor het leveren van scheidsrechters voor het wedstrijdkorfbal (fluiten buiten de vereniging), scheidsrechters voor het breedtekorfbal (fluiten binnen de vereniging), het opleidingsbeleid en de bijbehorende administratie verzorgen.

Via deze weg doe ik een noodoproep aan onze leden en de ouders van jeugdleden! We hebben nu van maart t/m juni de tijd om een nieuwe Scheidsrechterscommissie op te richten en het werk van Marja en André over te dragen aan de opvolgers. Dan kan in augustus met een schone lei het nieuwe seizoen beginnen. Kortom, wie wordt onderdeel van de nieuwe Scheidsrechterscommissie? Vele handen maken licht werk! Ik reken op jullie! Stuur een e-mail naar vrijwilligerszaken.ckvoranjewit@gmail.com en dan neem ik telefonisch contact met je op.

Groet,
Merel (Voorzitster Vrijwilligerscommissie)