Als vervolg op de eerdere berichtgeving hierbij een update. De sporthallen zijn ingericht en klaar voor de start van de vaccinatie. Omdat er minder vaccins worden geleverd dan gehoopt, gaat het prikken pas op maandag 31 mei van start.

De sporthallen inclusief opslagruimten, hoofdingang en de zij-ingang vallen dus vanaf heden tot 1 oktober 2021 onder het domein van de GGD en zijn dus niet meer toegankelijk voor gebruikers en huurders van Oranje Wit. Dit is in goed overleg met de huurders gecommuniceerd.

De vaccinatielocatie wordt 24/7 bewaakt.  Zodra de vaccinatie van start gaat, zullen er verkeerregelaars op het complex aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars op, ook al moet je wat verder weg parkeren, zie het als een goede ‘warming up’. Daarnaast is het advies: kom zoveel mogelijk op de fiets, de fietsenstalling tussen de voetbal en korfbal is een gezamenlijke fietsenstalling en hier kun je je tweewieler stallen.
De parkeerplaatsen op het complex hebben ook een (definitieve) metamorfose ondergaan. Zo zijn er meer parkeerplaatsen bijgekomen en is er eenrichtingsverkeer ingesteld om de doorstroming in goede banen te leiden.

Toegang
Voor toegang tot onze accommodatie zijn er een aantal veranderingen die veel (sportende) leden al hebben ervaren.
De hoofdingang en zij-ingang kunnen niet meer worden gebruikt voor toegang tot de accommodatie. We hebben hiervoor een nieuwe ingang (doorgang) moeten creëren en hebben dit snel kunnen realiseren door de (korfbal) materiaalruimte buiten om te bouwen. Deze ingang is permanent voor de korfbal, biljart, Insula en Selecta.

Dit betekent ook aanpassingen voor de geautoriseerde toegang tot de accommodatie, deze is aangepast per functie. Ook de toiletten in de verkeersruimte zijn niet toegankelijk, de toiletten in de oudbouw kunnen worden gebruikt en zijn bereikbaar via de ingang naast het speeltuintje. De deuren dienen telkens met een druppel of pas geopend te worden, er mogen geen materialen voor de deur worden gezet om deze open te houden.

Route ingang naar de accommodatie en velden
Vanuit de parkeerplaats richting de sporthal lopen, voor de sporthal linksaf, doorlopen tot aan het einde, aan het einde naar rechts door de nieuwe doorgang. Je komt dan direct op het veld. De terras ingang (nabij biljartkantine) wordt de hoofdingang voor de accommodatie. Men komt dan terecht in de verkeersruimte, vanuit hier kan men naar de kleedkamers, sporthallen en kantine, zodra dit weer mogelijk is.

Opslagruimte materiaal veld
Door het afbreken van de materiaalruimte hebben we hiervoor een nieuwe plek gevonden: tussen veld 1 en 2 komt een nieuwe opslagcontainer voor de ballencontainers manden en palen. Wanneer deze wordt geplaatst is op dit moment nog niet bekend.

De ballencontainers stonden tijdelijk in de verkeersruimte nabij het biljart, maar omdat de verkeersruimte ook wordt gezien als een nooduitgang vanuit de hallen (eis brandweer), moet deze ruimte zoveel mogelijk vrij worden gehouden. De ballencontainers en manden worden nu tijdelijk opgeslagen in de gang oudbouw, te benaderen via de ingang naast het speeltuintje (gang waar de ballencontainers eerst stonden).

Mochten er nog vragen zijn, stuur deze dan per e-mail naar fd@ckvoranjewit.nl.