Korfballen is heel leuk. Iedere week opnieuw worden er veel wedstrijden gespeeld en deze worden gefloten door veelal eigen leden. Voor de wedstrijden in het breedtekorfbal worden eigen leden aangewezen dit wordt al vanaf de B-jeugd gedaan. Scheidsrechters, zijn net als twee teams, bij een wedstrijd broodnodig.

Voor de wedstrijden in het wedstrijdkorfbal geldt een andere aanwijsprocedure. Het KNKV verplicht ons wedstrijden te fluiten en wijst deze toe. Het aantal te fluiten wedstrijden wordt berekend aan het aantal teams dat deel neemt aan het wedstrijdkorfbal. Nu hebben wij veel teams in het wedstrijdkorfbal. Wat een goed teken is, veel teams spelen op hoog niveau. Dit brengt wel met zich mee dat wij een behoorlijk aantal te fluiten wedstrijden toegewezen krijgen. Voor dit seizoen bedraagt het 95 wedstrijden.

Het KNKV hanteert het zogenaamde bonus/malus systeem. Wanneer we meer fluiten dan onze verplichting dan krijgen we een bedrag toegewezen. Fluiten we minder dan onze verplichting dan krijgen we een boete opgelegd. Ook kan dit leiden tot strafpunten (punten in mindering in de competitie). Een andere verplichting is dat de wedstrijden door gecertificeerde scheidsrechters gefloten moeten worden, deze zijn in het bezit van het diploma KNKV-scheidsrechter.

Gelukkig kan de scheidsrechterscommissie met kunst- en vliegwerk de bedoelde wedstrijden laten fluiten, maar veelal niet door mensen die het diploma bezitten. Dus ook voor deze wedstrijden wordt er een boete opgelegd. Het boetebedrag dat wij moeten betalen loopt daardoor fors op en inmiddels worden er ook punten in mindering gebracht.

Het is dus belangrijk dat we meer gediplomeerde scheidsrechters hebben.

Enthousiast geworden? Lijkt het je leuk om op niveau te fluiten? Ga dan de cursus KNKV-scheidsrechter volgen.

c.k.v. Oranje Wit betaalt de kosten van de opleiding en het tenue. Wanneer je als neutrale scheidsrechter bij andere verenigingen wilt fluiten, dan is een reiskostenvergoeding ook mogelijk.

Wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar scheidsrechters.ckvoranjewit@gmail.com