Op 19 december 2020 is Kees Kleingeld ’tijdens’ de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de c.k.v. Oranje Wit gehuldigd als lid van verdienste. Na zijn afscheid als voorzitter op 31 december 2018 was een huldiging niet mogelijk, maar dat is nu coronaproof wel gelukt.

Kees werd lid van c.k.v. Oranje Wit op 1 september 1967. Na zijn sportieve loopbaan was hij op veel verschillende gebieden actief: vertegenwoordiger van de Juko in het bestuur, secretaris in de stichting én van september 2011 tot 31 december 2018 dus voorzitter van c.k.v. Oranje Wit. In de Presentatiegids in 2018 geeft hij aan dat het “roerige jaren waren geweest”. De eurocrisis zorgde voor financiële zorgen, maar ook het zelfstandiger en professioneler maken van de commissies kostte hem veel energie. Ook heeft Kees veel energie gestoken in het naar buiten toe presenteren van c.k.v. Oranje Wit. Hij is een aantal jaren lid van de Bondsraad van het KNKV geweest en heeft er (mede) voor gezorgd dat de Nederlandse Korfbal Dagen in Dordrecht zijn georganiseerd. Daarnaast heeft c.k.v. Oranje Wit de nodige NK’s mogen organiseren.
Kees Kleingeld is nu steeds actief achter de jury tafel en hij regelt het RTC-toernooi in onze hallen.

Kortom, Kees heeft heel veel verdiensten voor onze vereniging en is dan ook terecht gehuldigd als lid van verdienste.
Kees bedankt én gefeliciteerd!

 

Op 19 december 2020 is ook Jacquelien van der Ven gehuldigd als lid van verdienste. Wie ‘Jacqie’ zegt, denkt direct aan de kantine waar zij met haar horeca kennis een tijd lang de drijvende kracht achter het in- en verkoop van al onze producten is geweest. In 2013 komen we in ‘die tak van sport’ haar naam al tegen in een artikel in een Treffer. Later draaide Jacquelien enige tijd praktisch in haar eentje de kantine.

Jacquelien werd lid van onze vereniging in juli 1989 en een actief lid. Bijvoorbeeld ook bezig bij de jeugdkampen en jubilea van c.k.v. Oranje Wit. Maar met name door haar grote inzet voor het goed functioneren van de kantine, stelde het bestuur voor Jacquelien te benoemen tot lid van verdienste. De leden gingen unaniem akkoord.

Ook Jacquelien bedankt en gefeliciteerd!