Bericht van Stichting c.k.v. Oranje Wit hal:

De verwarming van onze accommodatie heeft het grootste aandeel in de energiekosten Daarom is besloten om de oude, slecht geïsoleerde kantine en de oude kleedkamers (bouwjaar 1968/1977) vanaf vrijdag 23 december buiten gebruik te stellen.

De fysioruimte/bespreekkamer wordt verplaatst naar een tijdelijk gecreëerde ruimte in de aanbouw. Hiervoor zijn speciaal twee wanden met toegangsduren naar de zaal en het veld gemaakt. Deze nieuwe ruimte is vanaf donderdag 3 januari 2023 beschikbaar.

Naast deze meest zichtbare maatregel wordt er gewerkt aan meerdere aanpassingen om de energiekosten te beheersen. Hierbij wordt gebruik gemaakt een eerder uitgevoerde Energiescan van de huidige accommodatie. Dit advies is opgesteld door Sportstroom.nl op basis van een door het NOC*NSF aan ons toegekende subsidie voor verduurzaming van sportaccommodaties.

Het grootste deel van de geadviseerde verduurzamingsmaatregelen zijn opgenomen in het renovatieplan dat recent ingediend is bij de gemeente Dordrecht.

Maar een aantal adviezen kunnen we al wel uitvoeren. Het gaat hierbij om aanpassen van gedrag van de gebruikers. De oproep is:

  • Gebruik de douches zo kort als mogelijk;
  • Zet de buitendeuren niet tijdelijk open;
  • Sluit de deuren van ruimten die niet worden gebruikt.

Daarnaast wordt er op korte termijn een inventarisatie gemaakt voor het vervangen van bestaande verlichting door LED lampen.