De coronacrisis treft ons allemaal, ook financieel. Het bestuur van c.k.v. Oranje Wit wil graag duidelijkheid geven over het doorlopen van de contributie.

Door de coronamaatregelen ligt de vereniging stil en daardoor lopen we financiële schade op. Zo zijn er geen inkomsten van de kantine, maar lopen veel kosten gewoon door, zoals de bondscontributie. We beperken de financiële schade met de contributie van de leden.

Het betalen van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Het lidmaatschap loopt per seizoen. In dit geval tot 1 juli 2020. Voor die periode is volgens de wet en de statuten dus contributie verschuldigd, ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Het niet kunnen doorgaan van trainingen en wedstrijden staat dus los van de contributie. Een besluit tot aanpassen van de statuten kan alleen worden genomen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Bij een dergelijk besluit dient de ALV wel het belang van de vereniging voorop te stellen.

Het bestuur vraagt jullie begrip hiervoor. We hopen goed, spoedig en met elkaar uit deze crisis te komen.

Het bestuur van c.k.v. Oranje Wit