Vanaf zaterdag 25 september gelden nieuwe corona-maatregelen.

Deze basisregels blijven:
– Was vaak je handen
– Hoest en nies in je elleboog
– Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen

De verplichte 1,5 meter afstand komt te vervallen. Geef elkaar wel de ruimte!

Coronatoegangsbewijs in sportkantines
Voor sportkantines geldt in principe dezelfde regel als bij de horeca: vanaf 25 september is er in alle horeca/sportkantines binnen alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Het coronatoegangsbewijs moet samen het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Dit geldt niet voor afhalen.

Wat betekent dit voor een bezoek aan onze accommodatie?
We hebben de kantine gescheiden in een horecagedeelte en een gedeelte om consumpties af te halen. Het horecagedeelte is afgezet. Tegenover de bar kan je dit gedeelte betreden. In dat geval wordt je QR-code gescand en je identiteitsbewijs gecontroleerd. Vergeet dus niet je legitimatiebewijs mee te nemen!
Bij alleen afhalen hoeft dat niet. Je verlaat de kantine direct met je consumptie(s) via de bekende uitgangen naar het terras en de velden.

Voor de controle van het coronatoegangsbewijs zijn stewards aanwezig. Dit wordt gedaan door vrijwilligers. We vragen alle leden en bezoekers om de geldende maatregelen te volgen.

Het belangrijkste is dat we met z’n allen weer gezellig bij elkaar kunnen zijn!