Beste leden en ouders van leden

Met groot verdriet delen wij jullie het volgende mede. Door een tragisch ongeval is een van onze jeugdleden omgekomen tijdens de vakantie met zijn familie. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit bij u vele vragen en emoties oproept maar op verzoek en uit respect voor de privacy van de famillie kunnen wij op dit moment nog geen verdere informatie verstrekken.
Nadere mededelingen volgen in overleg met de contactpersoon van de familie. Daar waar nodig zal de vereniging steun verlenen aan haar leden.
Wij betuigen daarom vanaf deze plek ons diepste medeleven aan de familie en wensen hen alle mogelijke kracht en sterkte toe bij dit onvoorstelbare verlies.

Namens het bestuur

Bert Seevinck