Na het afkondigen van een avondlockdown voor 3 weken, met ingang van zondag 28 november 2021, besloot het KNKV op dinsdag 30 november om de competitie van het wedstrijdkorfbal per direct stop te zetten. Dit omdat door de avondlockdown vrijwel geen training meer mogelijk is en er een duidelijk verband bestaat tussen de noodzaak tot trainen en het spelen van wedstrijdkorfbal.

Tegelijkertijd adviseerde de bond om de breedtekorfbal-wedstrijden (70% van het totaal) zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, omdat daar het verband tussen trainen en het spelen van wedstrijden veel kleiner wordt geacht.

Verder geeft de bond aan dat zij zich realiseert dat er voor iedere vereniging maatwerk noodzakelijk is. Daarmee creëert de bond vrije beslisruimte voor een eigen afweging en koers per vereniging.

De technische commissie (TC), het korfbal-technisch hart van c.k.v. Oranje Wit, heeft na uitgebreid overleg met onder andere onze trainers het statutair bestuur geadviseerd om ook de wedstrijden van het breedtekorfbal niet te spelen. Het bestuur ondersteunt deze keuze.

Het bestuur merkt dat bij de leden hierover nog veel vragen zijn. Daarom geven wij nogmaals beknopt onze belangrijkste overwegingen voor de gedane besluitvorming. Daarbij realiseren wij ons heel goed dat leden hier verschillend over denken en dat mag natuurlijk. In dit soort zaken is er ook niet één goede oplossing. Elke keuze kent argumenten voor én tegen.

Bij c.k.v. Oranje Wit hebben wij de C in onze naam hoog in het vaandel staan. Daarmee maken wij bewust de keuze om geen programma op zondag aan te bieden. Dat betekent dat wij al onze korfbalactiviteiten op de doordeweekse dagen en zaterdag vóór 17.00 uur moeten plannen. Daarnaast zijn er nog diverse andere gebruikers van onze sporthallen, waar wij ook rekening mee moeten houden.
Daarmee rekening houdend hebben wij op zaterdag helaas niet voldoende zaalcapaciteit beschikbaar om naast (alle) breedtekorfbalwedstrijden ook de teams in het wedstrijdkorfbal enige vorm van training, oefenwedstrijden, toernooi of andere sportieve activiteit aan te bieden.

De TC is er met een uiterste krachtsinspanning goed in geslaagd om onder de gegeven omstandigheden de beschikbare ruimte zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dat betekent niet dat voor ieder lid/team de invulling precies gelijk is, maar wel dat we allemaal wat inleveren om er samen voor te zorgen dat we kunnen blijven sporten. Daarom zijn wij met elkaar lid van één en dezelfde vereniging, samen moeten we het doen.

Het statutair bestuur van c.k.v Oranje Wit