Vrijdag 29 november wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van c.k.v. Oranje Wit. Naast de jaarverslagen en de bespreking van de financiële stukken komen ook de invulling van het bestuur en het sanctiebeleid aan bod. De stukken kunnen opgevraagd worden bij de secretaris (secretaris@ckvoranjewit.nl). De vergadering start om 20.00 uur.