De overheid heeft aangescherpte maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gaan op dinsdag 29 september om 18.00 uur in en gelden in ieder geval tot 20 oktober.

Voor ons als sportvereniging gaat het om de volgende maatregelen:

 • Sportkantines zijn gesloten.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.

Naar aanleiding van deze maatregelen hebben het coronateam en het bestuur de op de club geldende corona-richtlijnen aangepast. Dit komt grotendeels overeen met de werkwijze die in mei bij de herstart van de trainingen werd aangehouden.

Algemene covid-19 richtlijnen

 • Bij klachten blijf je thuis.
 • Houd 1,5 meter afstand.

Trainingen

 • Ouders/verzorgers, die geen taak hebben, mogen voor, tijdens of na de training niet op het complex komen.
 • Kleed je thuis om, de kleedkamers zijn gesloten.
 • Kom bij voorkeur op de fiets.
 • Kom niet eerder dan 15 minuten voor de aanvang van de training.
 • Voor het wegbrengen en ophalen van kinderen met de auto wordt weer gebruik gemaakt van het kiss & ride principe.
 • Ouders/verzorgers brengen hun kind naar de zij-ingang en de gastheer/vrouw laat de kinderen binnen.
 • De trainer vangt de kinderen op het veld op.
 • Was thuis je handen voor en na de training.
 • Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. Indien nodig zijn er twee toiletten op aangeven van de gastheer/vrouw beschikbaar.
 • Volg de aangegeven looproutes.
 • Bij de zij-ingang staat een zuil met desinfectiegel.
 • Na de training verlaat het team binnen 15 minuten het complex via de hoofdingang.
 • Volg de aanwijzingen van je trainer, de beheerder en gastheer/vrouw te allen tijde op.

Wedstrijden (thuis)
Voor de wedstrijden gelden dezelfde regels als tijdens de training.

 • Publiek is niet welkom.
 • De coach/aanvoerder geeft aan de spelers door hoe laat ze aanwezig moeten zijn.
 • De kleedkamers zijn gesloten.
 • Na de wedstrijd verlaat het team binnen 15 minuten het complex via de hoofdingang.

Wedstrijden (uit)

 • Volg de richtlijnen die gelden bij de vereniging die je bezoekt.
 • Bij jeugdteams zijn maximaal 4 rij-ouders toegestaan.
 • Advies voor iedereen ouder dan 12 jaar: draag een mondkapje in de auto als je niet tot hetzelfde huishouden behoort.

Bezoekende teams

 • Voor bezoekende teams gelden dezelfde regels als voor de Oranje Wit teams.
 • Het team verzamelt zich bij de zij-ingang. De coach neemt het team in één keer mee naar het veld.
 • De gastheer/vrouw licht de regels kort toe.
 • Bij jeugdteams zijn maximaal 4 rij-ouders toegestaan.
 • De kleedkamers zijn in principe gesloten. Op verzoek is gebruik van de kleedkamer toegestaan. Voor spelers van 18 jaar en ouder geldt maximaal 5 personen per kleedkamer. Per kleedkamer zijn maximaal 3 douches beschikbaar.

Biljart
De biljarters mogen blijven biljarten. De bar bij de biljart is gesloten, net als de kantine.