De afgelopen maanden hebben we vanuit de TC veel aandacht besteed aan onze jonge senioren en “oude” junioren met als doel een vicieuze cirkel te doorbreken binnen onze vereniging. We zien namelijk dat het ledenverlies de afgelopen jaren binnen deze groep te hoog is.

Te hoog? Ja!
Het is van alle tijden, dat verenigingen jong volwassenen zien vertrekken. De (juiste) redenen zijn, dat men zich niet meer kan commiteren aan een teamsport omdat er veranderingen plaatsvinden op het gebied van studie, werk en woonomgeving.  Helaas hebben we ook moeten concluderen dat er de afgelopen jaren tegelijkertijd andere redenen zijn geweest die zorgen voor vertrek. Deze redenen zijn divers, maar lijken allemaal eenzelfde kern te omvatten; namelijk geen aansluiting.

Doorbraak
Om deze cirkel te doorbreken zijn we dit jaar een initiatief gestart om voor komend seizoen een 2e selectie te gaan samenstellen bestaande uit Senioren onder 23, genaamd Jong Oranje Wit. We streven ernaar om met deze selectie één nieuw wedstijdteam en één nieuw breedteteam in het seniorenkorfbal te krijgen. En waar we op voorhand nog erg voorzichtig waren met betrekking tot de kansen, is er ondertussen veel positiviteit te bespreuren. We hebben zelfs weer wat ‘verloren zoons’ mogen verwelkomen en de haalbaarheid van 2 teams lijkt inmiddels zeer reëel.

Met andere woorden: Het gaat lukken! Voor de komend seizoen hebben we weer jeugdige teams beschikbaar in onze senioren, waar onze junioren daarna gemakkelijker aansluiting bij kunnen vinden.

Start en nu
In maart en april zijn we begonnen met het samenstellen van de groep. Samen met de beoogde trainer hebben we daarna een bijeenkomst gehad met alle betrokken spelers. Daar hebben we onze plannen toegelicht, maar vooral ook geluisterd naar de behoeften van deze groep. Een mooie mix van teamgezelligheid en prestatie kwam hier naar voren. We hebben Egbert Vos (nu coach A3) bereid gevonden om als coach/trainer aan de slag te gaan. We hebben veel vertrouwen in Egbert, omdat hij heeft aangetoond teams te kunnen opbouwen. Veel inspraak voor spelers, afspraken maken en er vervolgens met zijn allen voor gaan, vormen hierbij de rode draad richting succes. We willen de staf rondom Jong Oranje Wit nog verder versterken, hebben al een aantal kandidaten op het oog, om zo volwaardig een 2e selectie te kunnen invullen en begeleiden.

Niveau
Een groep van minimaal 20 jonge senioren bijeenbrengen én hieruit een senioren wedstrijdteam en een senioren breedteteam samenstellen, zorgt natuurlijk voor de vraag waar wij dit wedstrijdteam kunnen plaatsen. Wordt dit wedstrijdteam Oranje Wit 3, 4 of 5? Uiteindelijk streven we naar een Jong Oranje Wit, dat voor een deel bestaat uit potentiële spelers voor de 1e selectie. 2x trainen en spelen in of rond de reserve 1e klasse. Maar we moeten ook reëel zijn. We willen bouwen aan twee volledig nieuwe teams met senior-onervaren spelers en dit heeft tijd nodig. We hebben in overleg dan ook besloten om het team op dit moment te plaatsen achter het huidige Oranje Wit 3 en 4.

Jong Oranje Wit – Let’s Go!
Het niveau is nu ook niet het belangrijkste. Het gaat om bouwen aan een leuke 2de selectie waar plezier en ambitie vanaf straalt. Gezien de sfeer en uitgesproken toewijding geloven we dat er een mooie basis ligt voor een topseizoen en een sterke start voor komende jaren. De eerste training van Jong Oranje Wit is al woensdag 26 juni, maar dit als eerste kennismaking richting de voorbereiding. De echte voorbereiding zal in augustus starten. En kom ze dan al of daarna in de competitie vooral aanmoedigen.

Let’s go Jong Oranje Wit, succes en veel plezier gasten!