Beste leden,

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van vrijdag 28 juni wordt verplaatst.

Het grootste agendapunt voor deze ALV is de renovatie van onze accommodatie. Als bestuur willen we jullie graag bijpraten over de voorbereiding voor de renovatie. Momenteel is de Stichting c.k.v. Oranje Wit hal bezig met een aantal aanpassingen op het gebied van duurzaamheid van de accommodatie en het afhechten van alle afspraken met de gemeente en andere partijen. Iets dat zorgvuldig moet gebeuren en wat tijd kost. Om jullie over deze ontwikkelingen juist te kunnen informeren, is het van belang dat dit eerst wordt afgerond.

Belangrijk om te vermelden is dat de geplande aanvang van de werkzaamheden en de opleverdatum na de renovatie onveranderd blijft.

Om deze reden verplaatsen we de ALV naar een later moment (waarschijnlijk eind september / begin oktober).

Het bestuur van c.k.v. Oranje Wit