Beste Oranje Witters en Ouders,

Het nieuwe vrijwilligersbeleid draait nu een aantal maanden. We hebben een hoop positieve reacties ontvangen, maar uiteraard zijn er ook een aantal knelpunten. Daar gaan wij de komende periode hard mee aan de slag.

Afgelopen week hebben we de eerste punten geëvalueerd, hieruit zijn een aantal punten naar voren gekomen:

  • Er gaat een gat ontstaan met de bardiensten. Er zijn op dit moment te weinig vaste krachten om deze uren in te vullen, daarom is besloten dat de spelende seniorleden vanaf 1 januari 2018 geen 2 bardiensten per jaar maar 3 bardiensten per jaar moet draaien.

  • Daarnaast mogen deze seniorleden zich voor periode 2 enkel inschrijven voor de zaterdagmiddag en -avonddiensten.

  • Het aantal periodes. Iedereen schrijft zich makkelijker in als zijn/haar wedstrijden bekend zijn. Daarom hebben we 3 periodes in plaats van 2 (veld, zaal en veld).

De punten die HR de komende tijd gaat onderzoeken en evalueren zijn; alle toegekende vrijstellingen opnieuw bekijken, het praktische gebruik van InzetRooster, mogelijkheden bekijken om het gat met de bardiensten op te vullen etc.

Belangrijk voor periode 2 (!): Op zaterdag 9 december a.s. kan iedereen zich vanaf 14:00 inschrijven voor de bardiensten voor periode 2. Iedereen heeft een week de tijd (tot en met zaterdag 16 december 14:00) om zichzelf in te schrijven. Indien er nog leden of ouders van jeugdleden niet staan ingeschreven worden deze personen door de vereniging ingedeeld.

 

Groet,

HR Commissie