De TC is de afgelopen maanden volop aan de slag geweest met de seizoensvoorbereiding.

In deze voorbereiding hebben we uitgangspunten herijkt, verschillende scenario’s besproken en onze coördinatoren en trainers om input gevraagd. Dit alles is nodig geweest om een eerste competitieschets met teams, niveaus en aandachtspunten te maken, inclusief ook oefenwedstrijden.

 

Op dit moment

Deze schetsen hebben we gedeeld met onze huidige trainers, teamvertegenwoordigers en coördinatoren. Komende dagen zullen we nog gebruiken om iedereen te spreken. Na het inkleuren van deze schetsen benoemen we de nieuwe trainers voor komend seizoen en met hen bespreken we deze tekeningdan verder. In overleg met deze trainersgroep zal ook een eerste teamindeling worden vastgesteld. Mochten we hethierbij nodig vinden dan zullen we in aantal gevallen spelers/ouders vooraf informeren om de gemaakte keuzes uit te leggen

 

Wanneer zie jij de teamindeling?

We verwachten dat we in deze 2e helft van juni, hopelijk binnen 2 weken, de concept-indeling, zeg maar “pre-season” indeling, per email bekend kunnen maken. Met hierbij eind juni/begin juli weer de inmiddels bekende ‘kennismakings-training’, voor alle teams A t/m D de gelegenheid om in de nieuwe samenstelling samen te trainen en alvast kennis te maken.

Zoals altijd streven we er wel naar, maar we zijn ons ervan bewust dat we het helaas niet iedereen naar de zin kunnen maken met de gemaakte keuzes. Korfbal is een teamsport en er komen meestal meer spelers in aanmerking voor een team dan dat er daadwerkelijk in passen. En hoewel we niet altijdaan de individuele wensen kunnen voldoen, zijn we wel altijd bereid om hierover in gesprek te gaan.

 

De teamindelingen zullen trouwens niet op de website geplaatst worden in verband met de privacy wetgeving.

 

Voorbereiding KNKV op komend seizoen

Het KNKV gaat in de voorbereidingen op komend seizoen vooralsnog uit van competitiestart in het weekend van 5/6 september, zoals oorspronkelijk ook gepland. Dat is onder voorbehoud, want het kan natuurlijk nog wijzigen als er toch aangepaste maatregelen komen. Er is nauw contact met NOC*NSF en de overheid over de ontwikkelingen van het coronavirus voor de sport.

Start trainingen komend seizoen

We hopen dat de 1e selectie op 10 augustus kan starten met de trainingen ter voorbereiding op het komende seizoen. De A-selectie start vervolgens op 17 augustus en de overige jeugdteams in de periode tussen 19 en 29 augustus, dit kan per team verschillen. Hierover wordt later via de teams gecommuniceerd.

 

De verwachting van het KNKV is dat er ook door senioren in de periode voorafgaand aan 1 september met volledige weerstand getraind mag worden. Over oefenwedstrijden tegen andere tegenstanders dan van je eigen vereniging is nog niets te zeggen.

 

 

Met vriendelijke groet en tot op de club,

 

De Technische Commissie