Al enige tijd wordt er door Angelique Bras en Ingrid Vaartmans hard gewerkt aan de inhoud van het project “c.k.v. Oranje Wit leeft voor iedereen”. Afgelopen maandag pitchten zij hun idee bij het innovatiefonds van de KNKV. Eind vorige week werd duidelijk dat er een toekenning is gekomen van de KNKV en er een geldbedrag ter beschikking gesteld gaat worden voor de uitvoer van dit project.

c.k.v. Oranje Wit is een club waar iedereen zich welkom kan en mag voelen, ook mensen die het familiegevoel in hun thuissituatie niet of minder ervaren en nog geen binding hebben met onze club. Door in te spelen op een groot maatschappelijk probleem, eenzaamheid bij oudere mensen, en dit te koppelen aan de vele vrijwillige taken die bij sportclubs onvervuld blijven, denken Angelique en Ingrid dat dit project een succes gaat worden. Onder andere door samen te werken met de sociale teams kan de doelgroep in beeld komen. Natuurlijk zijn alle leden ook vrij om Angelique of Ingrid aan te spreken wanneer zij denken iemand te kennen die hiervoor in aanmerking komt. Te denken valt niet alleen aan eenzame medemensen, maar ook aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe mooi zou het zijn wanneer wij als club, mensen die zich in bepaald opzicht eenzaam voelen, weer volop kunnen laten delen in ons familiaire, warme clubgevoel! Met iedere potentiële deelnemer wordt een intakegesprek gevoerd om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen en zodoende ook de begeleidingsvraag in beeld te krijgen.

Ben je enthousiast geworden en denk je, daar wil ik ook mijn bijdrage aan gaan leveren? Laat het weten aan Angelique of Ingrid.

Regelmatig zal er over de voortgang van het project via deze kanalen gecommuniceerd worden.