In memoriam Arie Machiel (Ad) Nelemans.

Op 27 juli 2022 is, voor ons onverwacht, op te jonge leeftijd overleden ons erelid Ad Nelemans.

Met het overlijden van Ad nemen wij afscheid van een bijzonder lid met een enorme staat van dienst voor onze vereniging. Tijdens de crematieplechtigheid wordt door zijn kinderen gememoreerd dat het voor, op 29 juni 1952 geboren, Ad niet zo vanzelfsprekend is om lid te worden van een sportclub, maar toch meldt hij zich als 13-jarige jongen begin september 1965 als lid aan bij c.k.v. Oranje Wit, waar hij bijna een mensenleven lang, ruim 55 jaar, lid van zal blijven.

Als korfballer start hij in Oranje Wit B, in een team met onder andere Walter Boshoven en Cees Noels. Zijn allereerste wedstrijd speelt hij op 25 september 1965 tegen de A’tjes van ASA. In september 1967 speelt Ad in Oranje Wit A, waarin ook Klarie Koopman korfbalt. Cupido doet zijn werk goed en Ad en Klari trouwen in 1973; een echt en traditioneel “korfbalsprookje”.

In oktober 1969, op 17-jarige leeftijd dus, debuteert Ad in Oranje Wit senioren 1. De Oranje Wit korfbal historie vertelt ons dat hij een hardwerkende, slimme speler is, die goed kan verdedigen. Een leider in het veld, die ook regelmatig de aanvoerdersband draagt. Nadat hij stopt als korfballer, blijft hij nog jarenlang als coach van senioren 2 optreden.

Behalve als korfballer en coach heeft Ad zich op vele vlakken met heel veel energie ingezet voor onze vereniging. Zo begint hij in september 1975 aan zijn eerste bestuursperiode als penningmeester, om die in 1978 als voorzitter af te sluiten.

Op 17 maart 1989 pakt Ad de (bestuurders)draad weer op en begint aan een tweede en lange periode als voorzitter. Deze tweede periode is een hele spannende tijd voor onze vereniging en ook een drukke tijd voor het bestuur omdat plannen voor verbetering van onze accommodatie op het sportcomplex Stadspolders met de gemeente besproken en verder uitgewerkt moeten worden.
Daartoe wordt de ACVECO (Accommodatie Verbetering Commissie) en later de stichting ‘c.k.v. Oranje Wit Hal’ opgericht.

Naast voorzitter van de vereniging wordt Ad Nelemans om die reden ook voorzitter van de stichting. Behalve inbreng van zijn kennis steekt hij, samen met een groepje leden, heel veel tijd, energie en geduld in overleg om de bouw van hal 1 en overige accommodatie te realiseren. Met recht en gepaste trots kunnen we nu zeggen dat de opening van  hal 1 op 5 en 6 november 1993 een grote mijlpaal in de geschiedenis van c.k.v. Oranje Wit is geworden. Later volgt dan  nog de bouw van de nieuwe kantine, door Ad graag genoemd de ‘Parel van de Polder’.  Ook de aanleg van onze eerste kunstgrasvelden vindt in die periode plaats.

Op het gebied van sponsoring is Ad ook actief. Zo wordt in 1990  Epenhuysen Chemie als shirtsponsor binnengehaald voor Oranje Wit. Een belangrijke financiële steun voor de vereniging. Een periode ook waarin Klari haar Ad veel moet afstaan omdat er van alles geregeld moet worden en er veel vergaderingen zijn voor de vereniging en de stichting. Oud-bestuursleden herinneren zich nog goed de vaak tot laat in de avond durende bestuursvergaderingen, gbij Ad en Klari thuis aan de Romboutslaan.

Op 5 april 2002 geeft Ad de voorzittershamer van de vereniging definitief over, ditmaal aan Annemarie Batenburg. Ad wordt tijdens deze Algemene Leden Vergadering uitvoerig bedankt voor zijn grote en bijzondere verdiensten voor de vereniging en daarvoor benoemd tot erelid van c.k.v. Oranje Wit. Als voorzitter van de stichting blijft Ad dan nog actief tot december 2009, waar hij ook zeer actief betrokken was bij de totstandkoming van hal 2. Op gepaste wijze wordt  afscheid van hem genomen. De bestuurskamer op de vide in de kantine wordt definitief omgedoopt tot “Ad-hoc”!

Bij de crematieplechtigheid, waar mooie beelden worden getoond en door zijn zonen Mischa en Staffan treffende  woorden worden gesproken, is een flinke groep Oranje Witters aanwezig. Hier blijkt eens temeer de bijzondere band tussen Ad en c.k.v. Oranje Wit. Wij zijn Ad zeer dankbaar voor de vele bijdragen en de grote betekenis die hij voor c.k.v. Oranje Wit heeft gehad. Dit zal onze herinneringen aan hem blijvend in leven houden!

Namens het bestuur en  de leden wensen wij Klari, kinderen, kleinkinderen en overige familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.