Corona en contributie

Vanwege de crisis die ons allemaal treft hebben we al enkele vragen gekregen over de contributie. We zullen hier langs deze weg wat duidelijkheid over geven omdat de inning van de contributie dit seizoen zal doorgaan.

De vereniging loopt financiële schade op doordat de vereniging nu stil ligt en er geen inkomsten zijn van de kantine, daartegenover staat dat veel kosten zoals de bondscontributie gewoon doorlopen. Door de contributie voor de leden door te laten lopen blijft deze schade beperkt.

De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Het lidmaatschap loopt per seizoen. In dit geval tot 1 juli 2020. Voor die periode is volgens de wet en statuten dus contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Het niet kunnen doorgaan van trainingen en wedstrijden staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd. Een ander besluit over het laten doorlopen van de contributie zou alleen kunnen worden genomen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Maar bij een dergelijk besluit dient de ALV wel het belang van de vereniging voorop te stellen.

Wij als bestuur vinden dit uiteraard erg vervelend, maar wij hopen op jullie begrip hiervoor!

Het bestuur van ckv Oranje Wit