Op zaterdag 30 juni om 15:00 zal er een buitengewone algemene ledenvergadering plaatsvinden. Tijdens deze vergadering zal er ondermeer toelichting gegeven worden bij de evaluatie van het vrijwilligersbeleid en zullen de begroting en contributies voor het komende seizoen vastgesteld worden. Daarnaast zijn er statutenwijzigingen die met de leden besproken worden. Aansluitend aan de ledenvergadering, rond 17:00 uur, willen we graag met jullie allen barbecuen. De kosten van deze barbecue bedragen €10,- per persoon. Je kon je tot en met 26 juni aanmelden.

We zien jullie graag op 30 juni om 15:00 uur!

Het bestuur