Vrijdag 14 december vindt de algemene ledenvergadering (ALV) plaats.

Tijdens deze vergadering neemt Kees Kleingeld afscheid als voorzitter van c.k.v. Oranje Wit. Op de agenda staat o.a. het bespreken van de jaarverslagen en de financiën. Het meest ingrijpende agendapunt is de statutenwijziging. Voor dit besluit moet twee derde van de stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De stukken kunnen opgevraagd worden bij de secretaris.

Aanvang: 19.45 uur