Bericht voor alle leden en ouders/verzorgers van onze leden.

 

A.S zaterdag 7 september 2019 hebben wij als club ter nagedachtenis van ons jeugdlid Arend van Geffen het navolgende gepland. Wij verzoeken alle aanwezige OW-betrokkenen uit respect te gaan staan tijdens het eerbetoon en ook mee te klappen met de spelers.

Activiteit direct voorafgaand aan de wedstrijd : 1 minuut klappen door alle spelers, coaches en reservespelers van OW

Teams: alle thuis en uitspelende OW teams vanaf en inclusief de C (zie onderstaand schema)

Plaats: Middencirkel op complex stadspolders van speelveld veld 1 en veld 2

Opstelling: Spelers OW vormen een mooie halve cirkel en de tegenstanders vormen de andere helft van de cirkel

Procedure: Scheidsrechter fluit 5 minuten voor officiële aanvangstijdstip wedstijd in en de spelersvormen de halve cirkel

Scheidsrechter fluit NOGMAALS in en spelers KLAPPEN 1 MINUUT LANG

Scheidsrechter fluit na 1 MINUUT AF en spelers stoppen KLAPPEN

Scheidsrechter fluit in VOOR DE AANVANG VAN DE WEDSTRIJD

Tijdens het klappen is de bar gesloten en de muziek uit

Vlag: Op het complex stadspolders hangt de OW vlag de gehele dag halfstok.

 

Wij hopen op ieders begrip en medewerking.

Namens het bestuur