korf met een bal

Binnen een vereniging is het gebruikelijk dat de meeste werkzaamheden door vrijwilligers wordt ingevuld. Deze vrijwilligers hebben meestal een functie in een commissie. Bij Oranje Wit is dit niet anders. Hiermee proberen we een structuur neer te zetten, zodat je bij vragen en/of opmerkingen bij de juiste commissie aanklopt.

Aan de linkerzijde staan de commissies genoemd.
Onder elke link zit een summiere voorstelling wat deze commissie doet.
Wil je Oranje Wit ook helpen, maar je wilt meer informatie, dan kun je altijd bij een van de commissieleden of het bestuur terecht. Of een mail naar info@ckvoranjewit.nl.

Commissie gmails

Sponsor commissie
sponsor.ckvoranjewit@gmail.com

 

Kantine commissie
kantine.ckvoranjewit@gmail.com

Communicatie commissie
communicatie.ckvoranjewit@gmail.com

 

Voorzitter
voorzitter.ckvoranjewit@gmail.com

Penningmeester 
penningmeester.ckvoranjewit@gmail.com

 

Secretaris
secretaris.ckvoranjewit@gmail.com

Feest commissie
feest.ckvoranjewit@gmail.com

 

ABC jeugd activiteiten 
abcactiviteiten.ckvoranjewit@gmail.com

MENU