Beëindigen lidmaatschap

Vlag
Het einde van het seizoen komt in zicht. Wil je het lidmaatschap beëindigen, stuur dan voor 1 juni a.s. een bericht naar ledenadministratie@ckvoranjewit.nl
Hiermee voorkom je dat de contributie nog een jaar doorloopt vanwege onze financiële verplichtingen naar de Korfbalbond.